Kim był Abd-ru-shin?

Abd-ru-shin

Prawdziwe nazwisko Abd-ru-shina, autora dzieła „W Świetle Prawdy“, brzmiało Oskar Ernst Bernhardt. Był Niemcem, urodził się 18 kwietnia 1875 w Bischofswerda (w pobliżu Drezna). Imię Abd-ru-shin, pod którym pisał swoje wykłady do „Przesłania Graala“, oznacza „Sługę Światła“.

W 1928 roku Oskar Ernst Bernhardt przeniósł się do Austrii, gdzie żył do momentu, aż naziści wywłaszczyli go i zakazali jego dzieła „W Świetle Prawdy“. Ograniczony w swoim działaniu, Abd-ru-shin zmarł 6 grudnia 1941 roku w Oberkipsdorf w saksońskich Rudawach, gdzie był zmuszony spędzić ostatnie lata życia pod obserwacją gestapo.

Dzieciństwo, które Oskar Ernst Bernhardt spędził w Bischofswerda, było szczęśliwe. Po ukończeniu szkoły zdobył wykształcenie handlowe i rozpoczął naukę zawodu, którą zakończył w Dreźnie.

Jako samodzielny przedsiębiorca w branży handlowej, a później udziałowiec w dużych przedsięwzięciach związanych z eksportem i importem, Oskar Ernst Bernhardt często podróżował. Przeżycia i wrażenia z podróży skłoniły go wkrótce do rezygnacji z zawodu kupieckiego na rzecz pisania. Od przełomu 1907/08 pracował już wyłącznie jako pisarz. Poza reportażami z podróży, nowelami i powieściami znaczące sukcesy odniósł przede wszystkim jako dramaturg.

Po dłuższym pobycie w Nowym Jorku (1912/13) udał się na studia do Anglii (Londyn). Po wybuchu pierwszej wojny światowej jako Niemiec został osadzony w brytyjskim obozie dla internowanych na „Wyspie Man“ i przebywał tam od 1915 do 1919 roku. W czasie czteroletniej niewoli doświadczył wewnętrznych dramatów ludzi, którzy nie potrafili już znaleźć wyjścia z chaosu rozsypujących się starych hierarchii wartości. Wzbudziło to w nim pragnienie niesienia pomocy poprzez nauczanie o decydujących nadrzędnych powiązaniach.

I tak Oskar Ernst Bernhardt rozpoczął od 1923 roku publikację wykładów dotyczących istotnych pytań życiowych pod pseudonimem Abd-ru-shin. Imię Abd-ru-shin nie tylko wyrażało to, co przyjął za swoje zadanie i co realizował – bycie Sługą Światła. Zatoczył on również krąg od swojego pierwszego, przygotowującego życia na ziemi w czasach Mojżesza do tego, który przynosi „Przesłanie Graala“. Nauka o reinkarnacji jest centralnym elementem dzieła „W Świetle Prawdy“.

W 1928 roku Abd-ru-shin osiedlił się w miejscowości Vomperberg w Tyrolu, w pobliżu Innsbrucku i ukończył tam pracę nad dostępnym dziś trzytomowym wydaniem „Przesłania Graala“. Jednak w 1938 roku, gdy Austria stała się „niemiecka“, reżim nazistowski zakazał jego dalszego rozpowszechniania. Abd-ru-shin został aresztowany, a jego posiadłość w Vomperberg wywłaszczona.

Po sześciu miesiącach przygnębiającej niewoli w Innsbrucku musiał opuścić okupowaną Austrię. Schronienie znalazł w końcu w Oberkipsdorf w saksońskich Rudawach. Zakazano mu działalności publicznej oraz przyjmowania wizyt. Gestapo stale obserwowało i kontrolowało Abd-ru-shina.

Lata wygnania poświęcił pracy: zredagował Przesłanie Graala do formy, w jakiej jest dziś dostępna – ostateczna autoryzowana wersja. Ale wygnanie i izolacja miały następstwa: Abd-ru-shin zmarł, w wieku zaledwie 66 lat, 6 grudnia 1941 roku w Kipsdorf.