Ochrona danych

1.1 Podczas korzystania ze strony internetowej www.przeslanie-graala.org i usług oferowanych za jej pośrednictwem obowiązuje poniższa polityka prywatności. Ta strona internetowa jest ofertą fundacji Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Niemcy, e-mail info@nullgral.de, będącej administratorem w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

1.2 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna, przede wszystkim w kontekście prawa do zachowania prywatności podczas przetwarzania i wykorzystywania tych informacji. Niżej przedstawiamy informacje dotyczące zbierania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które można powiązać z Państwa osobą, jak np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

2. Automatyczne zbieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę

2.1 Tak jak w przypadku każdej strony internetowej, nasz serwer zbiera automatycznie i tymczasowo w serwerowych plikach dziennika informacje, które są przekazywane przez przeglądarkę, jeśli opcja ta nie została przez Państwa wyłączona. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy poniższe dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  • adres IP logującego się komputera

  • plik zapytania klienta

  • kod odpowiedzi http

  • uprzednio odwiedzana strona (referencyjny adres URL)

  • godzina zapytania serwera

  • typ i wersja przeglądarki

  • wykorzystywany system operacyjny logującego się komputera

Osobowa analiza serwerowych plików dziennika nie następuje. Oferent nie może w żadnym momencie przyporządkować tych danych do określonej osoby. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę, na przykład rejestrując się do Newslettera (patrz punkt 3.2).

2.2 Wykorzystujemy umieszczone na własnym serwerze narzędzie analityczne Matomo, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Za pomocą uzyskanych statystyk możemy doskonalić naszą ofertę i sprawiać, by była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną do korzystania z Matomo stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W celu tej analizy na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie (więcej informacji na ten temat w punkcie 5). Zebrane w ten sposób informacje administrator przechowuje wyłącznie na swoim serwerze w Niemczech. Analizę można zatrzymać, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając ich zapisywaniu. Jeśli uniemożliwią Państwo zapisywanie plików cookie, informujemy, że korzystanie w pełnym zakresie z niniejszej strony internetowej może być niemożliwe. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce. Można zapobiec stosowaniu Matomo, usuwając poniższy haczyk i aktywując w ten sposób wtyczkę opt-out:

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co umożliwia wykluczenie bezpośredniego odniesienia do osoby. Adres IP przesłany z wyszukiwarki użytkownika za pomocą Matomo nie jest łączony z innymi zebranymi przez nas danymi.

2.3 Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy bezpośrednio na stronie internetowej wyświetlać interaktywne mapy i umożliwiać wygodne korzystanie z ich funkcji. Podstawę prawną do korzystania z Google Maps stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W związku z wizytą na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są dane wymienione w punkcie 2.1 niniejszej polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępni konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo łączenia z profilem w Google, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je tylko do celów reklamy, badania rynku i/lub przygotowania strony zgodnego z zapotrzebowaniem. Taka analiza odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy dopasowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do Google.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez oferenta wtyczki znajdują się w politykach prywatności oferenta. Tam dostępne są także dodatkowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA, respektując zasady Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Zbieranie i przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych

3.1 Ogólne nawiązanie kontaktu

Jeśli przekazują nam Państwo dane osobowe drogą e-mailową, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób (nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy), odbywa się to generalnie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane do realizacji umowy, do odpowiedzi na Państwa zapytania lub realizacji zamówień oraz do naszego własnego badania rynku lub opinii oraz do własnych celów marketingowych, tj. przesyłania reklam drogą pocztową i e-mailową. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób, w szczególności nie są przekazywane osobom trzecim do celów reklamowych, badania rynku lub opinii. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2 Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić nasz Newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, mogą też Państwo dobrowolnie podać swoje nazwisko. Wraz z Państwa adresem e-mail zbierane są i zapisywane także dane przesłane automatycznie przez przeglądarkę (system operacyjny, typ i wersja przeglądarki, adres referencyjny URL i adres IP). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z Państwem w ramach naszego Newslettera. Wraz z zamówieniem Newslettera wyrażają Państwo zgodę na zapisanie przez nas wskazanych danych w celu wysyłki Newslettera.

Przy rejestracji do naszego Newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double-opt-out. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Państwu e-mail na podany adres, w którym poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać Newsletter. Jeśli w ciągu 14 dni rejestracja nie zostanie potwierdzona, Państwa dane zostaną usunięte. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udokumentowania rejestracji oraz wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Swój sprzeciw mogą Państwo zgłosić poprzez zmianę odpowiednich ustawień na naszej stronie Newslettera.

4. Przekazywanie danych osobom trzecim

4.1 Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe, zasadniczo nie są one przekazywane osobom trzecim. Przekazanie następuje tylko:

– w ramach udzielonej przez Państwa zgody (por. pkt. 3.2). Przy zbieraniu danych informujemy Państwa o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

– podwykonawcom w ramach udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji zamówień oraz korzystania z naszych usług. Niezbędne dane są przekazywane tylko w celu realizacji danego zlecenia i wykorzystywane w związku z określonym celem.

– usługodawcom zewnętrznym w ramach powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Zostali oni przez nas starannie wybrani i są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji oraz przepisów RODO oraz są regularnie kontrolowani.

– instytucjom uprawnionym do uzyskania informacji w ramach spełnienia zobowiązań prawnych.

4.2 Na tej stronie internetowej stosowane są wtyczki społecznościowe. Są to aplikacje internetowe łączące tę stronę z wybranymi sieciami społecznościowymi. Wtyczki społecznościowe nie są jednak zintegrowane bezpośrednio, lecz należy je najpierw aktywować poprzez oddzielne kliknięcie. Dopiero wraz z aktywacją tworzone jest połączenie z siecią społecznościową, niezależnie od tego, czy wtyczka społecznościowa została faktycznie kliknięta. Dzięki temu połączeniu do sieci społecznościowej może być przekazany Państwa adres IP oraz dane użytkowników danej sieci społecznościowej. Szczegóły dotyczące stosowanych wtyczek społecznościowych znajdują się w punkcie 6.

5. Pliki cookie

5.1 Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci pośredniej Państwa przeglądarki. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania opisano w kolejnych punktach:

– tymczasowe pliki cookie (por. 5.2)

– stałe pliki cookie (por. 5.3).

5.2 Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Zaliczają się tu w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesyjny, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwia to ponowne rozpoznanie Państwa komputera w przypadku ponownego wejścia na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

5.3 Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upłynięciu określonego czasu, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

5.4 Mogą Państwo skonfigurować swoje ustawienie przeglądarki odpowiednio do własnych potrzeb i zapobiec np. akceptacji zewnętrznych lub wszystkich plików cookie. Podkreślamy, że w takiej sytuacji ograniczone może być korzystanie z niektórych funkcji tej strony internetowej.

6. Sieci społecznościowe

6.1 Na naszej stronie internetowej znajdują się odsyłacze do sieci społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr i WordPress.com. Są to jedynie odsyłacze, nie wtyczki społecznościowe. Nie następuje przekazywanie danych.

6.1 YouTube

W celu przedstawienia naszych filmów wideo wykorzystujemy usługę wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Jeśli na naszej stronie internetowej zintegrowane są bezpośrednio filmy wideo YouTube, treść tych filmów jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Jednocześnie określone dane są przekazywane przez przeglądarkę firmie YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy klikną Państwo na film wideo czy nie. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w ten sposób przez YouTube. Zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy są to następujące dane, służące w szczególności do przedstawiania zintegrowanych filmów wideo YouTube:

  1. odwiedzana strona na naszej witrynie, zawierająca film wideo,

  2. dane przekazane ogólnie przez przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina),

  3. w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników YouTube lub Google – ich dane użytkownika Google.

Zintegrowane filmy wideo YouTube można ukryć także za pomocą wtyczki do przeglądarki. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo łączenia z profilem w YouTube, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je tylko do celów reklamy, badania rynku i/lub przygotowania strony zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy dopasowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdują się w polityce prywatności. Tam dostępne są także dodatkowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA, respektując przy tym zasady Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Okres zapisywania

Państwa dane są wykorzystywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do istniejącej relacji z klientem, chyba że udzielili nam Państwo zgody lub dalsze przetwarzanie wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu. W tych przypadkach przetwarzamy Państwa dane do momentu cofnięcia Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od tego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego do przechowywania przez okres dziesięciu lat Państwa danych adresowych, dotyczących płatności i zamówienia.

8. Przysługujące Państwu prawa

8.1 W związku z danymi osobowymi, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

– prawo do informacji,

– prawo do sprostowania lub usunięcia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych.

Proszę kierować pisemne zapytanie na adres Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart lub drogą e-mailową na adres: info@nullgral.de.

8.2 Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ochrony danych.