Ochrona danych

1.1 Podczas korzystania ze strony internetowej www.przeslanie-graala.org i usług oferowanych za jej pośrednictwem obowiązuje poniższa polityka prywatności. Ta strona internetowa jest ofertą fundacji Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Niemcy, e-mail info@nullgral.de, będącej administratorem w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

1.2 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna, przede wszystkim w kontekście prawa do zachowania prywatności podczas przetwarzania i wykorzystywania tych informacji. Niżej przedstawiamy informacje dotyczące zbierania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które można powiązać z Państwa osobą, jak np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

2. Automatyczne zbieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę

2.1 Tak jak w przypadku każdej strony internetowej, nasz serwer zbiera automatycznie i tymczasowo w serwerowych plikach dziennika informacje, które są przekazywane przez przeglądarkę, jeśli opcja ta nie została przez Państwa wyłączona. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy poniższe dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  • adres IP logującego się komputera

  • plik zapytania klienta

  • kod odpowiedzi http

  • uprzednio odwiedzana strona (referencyjny adres URL)

  • godzina zapytania serwera

  • typ i wersja przeglądarki

  • wykorzystywany system operacyjny logującego się komputera

Osobowa analiza serwerowych plików dziennika nie następuje. Oferent nie może w żadnym momencie przyporządkować tych danych do określonej osoby. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę, na przykład rejestrując się do Newslettera (patrz punkt 3.2).

3. Zbieranie i przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych

3.1 Ogólne nawiązanie kontaktu

Jeśli przekazują nam Państwo dane osobowe drogą e-mailową, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób (nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy), odbywa się to generalnie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane do realizacji umowy, do odpowiedzi na Państwa zapytania lub realizacji zamówień oraz do naszego własnego badania rynku lub opinii oraz do własnych celów marketingowych, tj. przesyłania reklam drogą pocztową i e-mailową. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób, w szczególności nie są przekazywane osobom trzecim do celów reklamowych, badania rynku lub opinii. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2 Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić nasz Newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, mogą też Państwo dobrowolnie podać swoje nazwisko. Wraz z Państwa adresem e-mail zbierane są i zapisywane także dane przesłane automatycznie przez przeglądarkę (system operacyjny, typ i wersja przeglądarki, adres referencyjny URL i adres IP). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z Państwem w ramach naszego Newslettera. Wraz z zamówieniem Newslettera wyrażają Państwo zgodę na zapisanie przez nas wskazanych danych w celu wysyłki Newslettera.

Przy rejestracji do naszego Newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double-opt-out. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Państwu e-mail na podany adres, w którym poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać Newsletter. Jeśli w ciągu 14 dni rejestracja nie zostanie potwierdzona, Państwa dane zostaną usunięte. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udokumentowania rejestracji oraz wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Swój sprzeciw mogą Państwo zgłosić poprzez zmianę odpowiednich ustawień na naszej stronie Newslettera.

4. Przekazywanie danych osobom trzecim

4.1 Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe, zasadniczo nie są one przekazywane osobom trzecim. Przekazanie następuje tylko:

– w ramach udzielonej przez Państwa zgody (por. pkt. 3.2). Przy zbieraniu danych informujemy Państwa o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

– podwykonawcom w ramach udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji zamówień oraz korzystania z naszych usług. Niezbędne dane są przekazywane tylko w celu realizacji danego zlecenia i wykorzystywane w związku z określonym celem.

– usługodawcom zewnętrznym w ramach powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Zostali oni przez nas starannie wybrani i są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji oraz przepisów RODO oraz są regularnie kontrolowani.

– instytucjom uprawnionym do uzyskania informacji w ramach spełnienia zobowiązań prawnych.

5. Okres zapisywania

Państwa dane są wykorzystywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do istniejącej relacji z klientem, chyba że udzielili nam Państwo zgody lub dalsze przetwarzanie wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu. W tych przypadkach przetwarzamy Państwa dane do momentu cofnięcia Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od tego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego do przechowywania przez okres dziesięciu lat Państwa danych adresowych, dotyczących płatności i zamówienia.

6. Przysługujące Państwu prawa

6.1 W związku z danymi osobowymi, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

– prawo do informacji,

– prawo do sprostowania lub usunięcia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych.

Proszę kierować pisemne zapytanie na adres Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart lub drogą e-mailową na adres: info@nullgral.de.

6.2 Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ochrony danych.