Treść

Trzy tomy dzieła „W Świetle Prawdy“ zawierają łącznie 168 wykładów, kolejno powiązanych ze sobą pod względem treści, które oddają kompletny obraz dzieła stworzenia.

Struktura dzieła „W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala” przechodzi od prostych opisów pojęć i zjawisk do bardziej rozwiniętych wyjaśnień. Dlatego zaleca się czytanie dzieła w kolejności jego wykładów.

Tutaj można znaleźć spis treści według kolejności wykładów.

 

TOM I

 1. Czego szukacie?
 2. Dowoływanie się pomocnika
 3. Antychryst
 4. Moralność
 5. Obudźcie się!
 6. Milczenie
 7. Wzlot
 8. Kult
 9. Odrętwienie
 10. Dziecięcość
 11. Cnotliwość
 12. Pierwszy krok
 13. Świat
 14. Gwiazda Betlejemska
 15. Walka
 16. Współczesne duchoznawstwo
 17. Fałszywe drogi
 18. Co oddziela dziś tak wielu ludzi od Światła?
 19. Dawno temu…!
 20. Błądzenie
 21. Ludzkie słowo
 22. Kobieta późniejszego stworzenia
 23. Oddanie
 24. Gnuśność ducha
 25. Ziemski człowiek przed swym Bogiem
 26. Wszystko, co martwe w stworzeniu, ma zostać wskrzeszone, by sądziło samo siebie!
 27. Księga życia
 28. Królestwo tysiąca lat
 29. Konieczne słowa
 30. Wielka kometa
 31. Nauczyciel świata
 32. Obcy
 33. Ratunek! Zbawienie!
 34. Mowa pana

 

TOM II

 1. Odpowiedzialność
 2. Los
 3. Stworzenie człowieka
 4. Człowiek w stworzeniu
 5. Grzech dziedziczny
 6. Bóg
 7. Głos wewnętrzny
 8. Religia miłości
 9. Zbawiciel
 10. Tajemnica narodzin
 11. Czy można polecać praktyki okultystyczne?
 12. Spirytyzm
 13. Związany z ziemią
 14. Czy wstrzemięźliwość seksualna sprzyja sprawom ducha?
 15. Formy myśli
 16. Czuwaj i módl się!
 17. Małżeństwo
 18. Prawo dziecka wobec rodziców
 19. Modlitwa
 20. Ojcze nasz
 21. Czczenie Boga
 22. Człowiek i jego wolna wola
 23. Idealni ludzie
 24. Cała wina niech na Nim spocznie
 25. Zbrodnia hipnozy
 26. Astrologia
 27. Rola symboliki w ludzkim losie
 28. Wiara
 29. Ziemski majątek
 30. Śmierć
 31. Umarły
 32. Cud
 33. Chrzest
 34. Święty Graal
 35. Tajemnica Lucyfera
 36. Sfery ciemności i zatracenie
 37. Sfery światła i raj
 38. Porządek świata
 39. Różnica w pochodzeniu człowieka i zwierzęcia
 40. Oderwanie ludzkości od nauki
 41. Duch
 42. Rozwój stworzenia
 43. Ja jestem Panem, Bogiem twoim!
 44. Niepokalane poczęcie i narodzenie Syna Bożego
 45. Śmierć Syna Bożego na krzyżu i Ostatnia Wieczerza
 46. Zejdź z krzyża!
 47. Oto me ciało! Oto moja krew!
 48. Wskrzeszenie ziemskiego ciała Chrystusa
 49. Ludzki sposób myślenia a Boża wola w prawie działania zwrotnego
 50. Syn Człowieczy
 51. Siła płci i jej znaczenie dla wzlotu ducha
 52. Ja jestem wskrzeszeniem i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie!
 53. Gęstomaterialność, subtelnomaterialność, promieniowanie, przestrzeń i czas
 54. Błąd jasnowidzenia
 55. Gatunki jasnowidzenia
 56. W królestwie demonów i fantomów
 57. Nauki okultystyczne, potrawy mięsne czy wegetarianizm
 58. Magnetoterapia
 59. Żyjcie teraźniejszością!
 60. Co człowiek powienien czynić, by mógł wejść do Królestwa Bożego
 61. Widzisz drzazgę w oku bliźniego twego, a nie widzisz kłody w oku swoim
 62. Walka w naturze
 63. Wylanie Ducha Świętego
 64. Płeć
 65. Czy starość może być przeszkodą na drodze do wzlotu ducha?
 66. Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią!
 67. Bogowie – Olimp – Walhalla
 68. Ludzki twór
 69. A tysiąc lat jest jak jeden dzień
 70. Uczucie
 71. Życie

 

TOM III

 1. W ziemi zmierzchu
 2. Zagrzebany w rozmyślaniach
 3. Dobrowolni męczennicy, religijni fanatycy
 4. Służebnicy Boży
 5. Instynkt zwierząt
 6. Przyjacielski pocałunek
 7. Zdeformowane narzędzie
 8. Dziecko
 9. Rola ludzkiej żeńskości
 10. Wszechobecność
 11. Chrystus powiedział…!
 12. »Ruch« prawem stworzenia
 13. Ciało ziemskie
 14. Tajemnica krwi
 15. Temperament
 16. Spójrz, człowieku, jak powinieneś wędrować przez stworzenie, by włókna losu nie przeszkadzały twojemu wzlotowi, lecz by go wspomagały!
 17. Nowe prawo
 18. Obowiązek a wierność
 19. Piękno narodów
 20. Wykonało się!
 21. Na gęstomaterialnej granicy
 22. Poznawanie Boga
 23. Nazwisko i imię
 24. Istotne
 25. Mali istotni
 26. W gęstomaterialnym warsztacie istotnych
 27. Dusza wędruje …
 28. Kobieta i mężczyzna
 29. Zdeformowane dusze
 30. Duchowy przewodnik człowieka
 31. Jasne włókna nad wami!
 32. Prakrólowa
 33. Kołobieg promieniowania
 34. Unikajcie faryzeuszy!
 35. Opętany
 36. Proście, a będzie wam dane!
 37. Podzięka
 38. Niechaj stanie się Światłość!
 39. Bezistotne
 40. Święta Bożego Narodzenia
 41. Nie popadnijcie w pokuszenie!
 42. Więzi rodzinne
 43. Przytulny dom
 44. Wierzący z przyzwyczajenia
 45. Spójrz, co dla ciebie korzystne!
 46. Wszechmądrość
 47. Słaba płeć
 48. Zburzony most
 49. Strażniczka płomienia
 50. Przegląd stworzenia
 51. Dusza
 52. Natura
 53. Zarodki duchowe
 54. Zarodki istotne
 55. Krąg istotnego
 56. Poziomy praduchowe I
 57. Poziomy praduchowe II
 58. Poziomy praduchowe III
 59. Poziomy praduchowe IV
 60. Poziomy praduchowe V
 61. Poziomy praduchowe VI
 62. Poziomy praduchowe VII
 63. Epilog: jak się powinno przesłanie przyjmować