Informacja prawna i polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa stanowi ofertę fundacji

Fundacja Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Niemcy

Telefon: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18863
E-Mail: info@nullgral.de

NIP-UE: DE 147839347

CEO: Michael Oort

Konto dla darowizn na rzecz fundacji:

Bank Baden-Württembergische
Kod SWIFT (BIC): SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07

Fundacja Stiftung Gralsbotschaft jest fundacją prawa publicznego wpisaną do rejestru fundacji prowadzonego przez Prezydium Okręgu Administracyjnego w Stuttgarcie.

Deklaracja ochrony danych

1. Zakres obowiązywania

1.1 W trakcie korzystania ze strony przeslanie-graala.org obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Niniejsza strona stanowi ofertę fundacji Stiftung Gralsbotschaft, mieszczącej się pod adresem Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Niemcy.

1.2 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna, szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie prawa do zachowania prywatności w odniesieniu do przetwarzania i korzystania z tych informacji. Dane personalne są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Ustawy o mediach teleinformatycznych (Telemediengesetz, TMG) oraz Ustawy federalnej o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

2. Automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę internetową

2.1 Tak jak każda inna strona internetowa, również nasz serwer automatycznie pobiera i tymczasowo zapisuje w swoich plikach Server Log następujące, przekazywane przez przeglądarkę informacje, o ile funkcja ta nie została wyłączona przez Użytkownika:

  • Adres IP logującego się komputera
  • Plik zapytania klienta
  • Kod odpowiedzi http
  • Ostatnio odwiedzana strona (referencyjny adres URL)
  • Godzina zapytania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • System operacyjny użytkownika

Informacje z plików Log files są przetwarzane anonimowo. Nie ma możliwości przypisania tych danych konkretnym osobom. Dane te nie są łączone z danymi pozyskanymi z innych źródeł, chyba że wyrażą na to Państwo zgodę np. poprzez zapisanie się do newslettera (zob. punkt 3.2).

2.2 Niniejsza oferta do statystycznej oceny dostępu użytkowników używa programu open-source Piwik. Piwik korzysta z plików Cookies (zob. pkt. 5). Wygenerowane przez Cookie informacje dotyczące korzystania z oferty są zapisywane na naszym serwerze w Niemczech. Adres IP jest skracany natychmiast po uzyskaniu połączenia, w związku z czym staje się anonimowy jeszcze przed jego zapisaniem.

Aby zapisać ten plik Cookie Państwa przeglądarka musi akceptować pliki Cookies innych dostawców, ponieważ z przyczyn technicznych program Piwik korzysta z innej domeny, niż ta strona. Alternatywnie mogą Państwo poprzez ustawienia przeglądarki przekazać nagłówek DNT (komunikat „do not track” – wyłączenie funkcji śledzenia), który jest uwzględniany przez Piwik i stanowi skuteczną odmowę uczestniczenia w analityce strony.

3. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych

3.1 Wszelkie dane osobowe udostępniane za pomocą e-maili bądź naszej strony internetowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres) zasadniczo są przekazywane dobrowolnie. Dane te są wykorzystywane do generowania umów, przetwarzania zapytań lub zamówień oraz do badania przez nas rynku i opinii, a także przesyłania naszych reklam drogą pocztową lub mailową. Dane nie są wykorzystywane w sposób wykraczający poza powyższy zakres ani przekazywane osobom trzecim w celu reklamy bądź badań rynku i opinii.

3.2 Jeśli chcą się Państwo zapisać do naszego newslettera, potrzebny będzie Państwa adres e-mail. Mogą Państwo również podać swoje imię. Wraz z Państwa adresem e-mail pobrane i zapisane zostaną również dane automatycznie przesłane przez Państwa przeglądarkę (system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki, referencyjny adres URL i Państwa adres IP). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby komunikacji z Państwem w ramach naszego newslettera. Wraz z zapisaniem się do newslettera oświadczają Państwo, iż wyrażają zgodę na pobranie i zapisanie przez nas wyżej wymienionych danych potrzebnych nam do wysyłki newslettera. Państwa dane nie są wykorzystywane w sposób wykraczający poza ten zakres. W każdej chwili mogą Państwo odwołać wyrażoną wcześniej zgodę. Odwołanie zgody wiąże się ze skutkiem na przyszłość. Swoją zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach newslettera na naszej stronie www.

4. Przekazywanie informacji osobom trzecim

4.1 Przekazane nam dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim. Ich przekazanie jest możliwe wyłącznie:

– w ramach udzielonej przez Państwa zgody

– w ramach przetwarzania Państwa zapytań, zamówień i korzystania z naszych usług realizowanych przez współpracujące z nami przedsiębiorstwa, które otrzymają jedynie dane niezbędne do realizacji zlecenia i użyją ich wyłącznie w tym zakresie.

– w ramach przetwarzania danych zlecenia zgodnie z § 11 BDSG przez usługodawców zgodnie z postanowieniami BDSG bądź

– w ramach realizacji zobowiązań prawnych w stosunku do uprawnionych do uzyskania takich informacji jednostek.

5. Pliki „Cookies”

Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies”. Pliki „cookies” są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi miejscowo w pamięci Państwa przeglądarki. Pliki „cookies” służą w szczególności do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Pliki „cookies” są używane do monitorowania sesji i dostarczają danych statystycznych. Niniejsze pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby żadne pliki „cookies” nie były przechowywane na twardym dysku lub już przechowywane pliki „cookies” były ponownie usunięte. Prosimy postępujcie Państwo zgodnie z instrukcjami zakładki pomoc Państwa przeglądarki dotyczącymi ochrony jak i usuwania plików „cookies”.

6. Prawo do informacji

Na pisemne bądź wysłane mailem zapytanie udostępnimy chętnie i za darmo zebrane i zapisane przez naszą stronę informacje na Państwa temat. Prosimy o kierowanie zapytań pisemnych na adres: Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart lub na adres mailowy: info@nullgral.de.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami prawa, mają Państwo prawo do wprowadzania zmian, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych.