Międzynarodowy Ruch Graala

„Międzynarodowy Ruch Graala“ jest swobodną, ponadwyznaniową wspólnotą światopoglądową.

Międzynarodowy Ruch Graala nie jest jednak organizacją prawną, stowarzyszeniem wymagającym członkowstwa, ani wspólnotą religijną. Ruch Graala jest swobodnym związkiem, kolektiwum dla działań ideowych zgodnie z dziełem „W Świetle Prawdy“.

www.grailmovement.net