W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala

Trzy tomy dzieła „W Świetle Prawdy“ zawierają łącznie168 wykładów, kolejno powiązanych ze sobą pod względem treści, które oddają kompletny obraz dzieła stworzenia.

Zebrane w tej książce wykłady powstały w latach 1923-1938, jednak do dziś nie straciły siły wyrazu. Są one obszernym, opartym na prawach natury wyjaśnieniem świata, które ukaże czytelnikowi ukryte powiązania w życiu i będzie dla niego tym samym cenną pomocą.

Dzieło „W Świetle Prawdy“ zyskało popularność na całym świecie głównie dlatego, że zawiera logiczne odpowiedzi na ważne dla całej ludzkości pytania: o sens życia, sprawiedliwość losu czy życie po śmierci. Dotychczas książka została przetłumaczona na 22 języków i jest dostępna w ponad 90 krajach.

Celem autora było przybliżenie czytelnika do prawdziwego życia, dostarczenie mu bodźców do rozwoju osobowości i wprowadzenie na drogę poznania, również poznania Boga. Wykłady zebrane w książce „W Świetle Prawdy“ mają służyć za drogowskaz, niezależnie od poglądów religijnych czy przynależności wyznaniowej człowieka. Abd-ru-shin nie miał zamiaru zakładać nowej religii ani sekty czy wspólnoty wyznaniowej.

Wyjaśnienia zawarte w książce „W Świetle Prawdy“ opierają się na prostych i zrozumiałych prawach natury, działających zarówno w świecie nas otaczającym, jak i duchowym życiu człowieka. Odnoszą się one do ludzkich doświadczeń, ukazują mocne i słabe strony człowieka oraz kierują wzrok na ukryte niedociągnięcia. Wskazują również sposobności do duchowego rozwoju, które oferuje nam życie codzienne. Czytelnik ma tym samym możliwość odkrywania treści wykładów i odnoszenia ich do własnego życia i poznawania ich prawdziwości. W ten sposób osobiste, oparte na zmysłach przeżycia może połączyć w jedno z logicznymi wnioskami. Powstaje obszerny, jednolity obraz, w którym nie ma rozdźwięku między naukowym i religijnym poszukiwaniem prawdy.

Dzieło „W Świetle Prawdy“ nosi podtytuł „Przesłanie Graala“. Określenie „Graal“ kojarzy się dziś zwykle z obrazami tęsknoty i wizjami, zawartymi w mitach, legendach, a przede wszystkim w dziełach sztuki. Abd-ru-shin wyjaśnia, że przekazy te opierają się na faktach, mających zasadnicze znaczenie dla istnienia i utrzymania dzieła stworzenia. Jednocześnie określenie „Przesłanie“ wskazuje na szczególne źródło wiedzy przekazywanej w wykładach.

Droga, którą rysuje przed czytelnikiem dzieło „W Świetle Prawdy“ jest bardzo prosta. Nie ma ona nic wspólnego z mistyką czy ezoterycznym oderwaniem od rzeczywistości. Jednak, podobnie jak pierwotne nauki Chrystusa, stawia przed jednostką żądania. Wymaga bowiem nie tylko samodzielnego, wolnego od uprzedzeń i rzeczowego myślenia, ale przede wszystkim „niezłomnej woli czynienia dobra“. Ta praca nad samym sobą i w służbie bliźnim może poprowadzić człowieka do stanu duchowej dojrzałości.

Poniżej niektóre z wielu tematów, do których dzieło „W Świetle Prawdy“ dostarcza szczegółowych wyjaśnień:

  • Odpowiedzialność i przeznaczenie/karma
  • Śmierć i ponowne życie na ziemi/reinkarnacja
  • Grzech pierworodny
  • Połączenie tego świata z zaświatami
  • Miłosierdzie i miłość Stwórcy
  • Ciało, dusza i duch
  • Syn Boży i Syn Człowieczy