Fundacja Gralsbotschaft i wydawnictwo

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
„Fundacja Gralsbotschaft“ jest ponadwyznaniową instytucją użyteczności publicznej. Została powołana do życia w 1951 roku z inicjatywy Marii Bernhardt, wdowy po autorze „Przesłania Graala“ i oferuje wybór publikacji objaśniających świat. W centrum programu wydawnictwa znajduje się dzieło „W Świetle Prawdy“ autorstwa Abd-ru-shina. To fundamentalne dzieło, przełożone na 22 języków i dostępne w 90 krajach świata, jest nadrzędnym wobec licznych kolejnych publikacji.

Fundacja Gralsbotschaft rozpowszechnia wyłącznie ostateczną autoryzowaną wersję („Ausgabe letzter Hand“) dzieła „W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala“ autorstwa Abd-ru-shina.

W ostatnich latach życia ziemskiego autor na nowo opracował i uporządkował Przesłanie Graala i tylko to wydanie powinno być wykorzystywane.

Fundacja Gralsbotschaft spełnia to wyraźne życzenie autora – jak zapewniły wdowa po nim, Maria Bernhardt i jego córka Irmingard Bernhardt.

Wszystkie publikacje „Verlag der Stiftung Gralsbotschaft“ mają jeden ważny cel – pośredniczyć w drodze do stałych wartości i być zachętą do duchowego życia.