1920-1926: Czasopismo „Gralsblätter“; W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala, wydanie 1926

Rozdział 1.

Już w 1920 roku Oskar Ernst Bernhardt zaczął wygłaszać wykłady na temat pytań, które zajmowały ludzi w jego otoczeniu oraz utrwalać je na piśmie.

W latach 1923/24 pod nazwiskiem Abd-ru-shin („Abdruschin“) opublikował wykłady i odpowiedzi na pytania w siedmiu zeszytach, „Gralsblätter“ Seria I w wydawnictwie „Verlag der Gralsblätter“, w Bad Heilbrunn, ówczesnym miejscu zamieszkania rodziny Bernhardt.

Autor wykładów Przesłania Graala, Oskar Ernst Bernhhardt używał imienia Abd-ru-shin, co oznacza „Sługa (Syn) Światła”. Początkowo stosowano pisownię „Abdruschin”, a w użyciu była również forma Abd-ru-shin zastosowana w „Gralsblätter”, chociaż rzadziej wykorzystywana. Ta pisownia była ogólnie stosowana począwszy od połowy lat 30. XX wieku.

gralsbl-seria1-zeszyt3-400px

„Gralsblätter“ Seria I
Tytuły wykładów oraz odpowiedzi na pytania, które później ukazały się w formie wykładów:

 • ZESZYT 1
 • Was sucht Ihr?
 • Lebet (späterer Titel: Erwachet!)
 • Das große Geheimnis
  (späterer Titel: Das Schweigen)
 • Erlösung (späterer Titel: Aufstieg)
 • ZESZYT 2
 • Verantwortung
 • Schicksal
 • Die Erschaffung des Menschen
 • Der Mensch in der Schöpfung
 • Erbsünde
 • Gottessohn und Menschensohn
 • Gott
 • Die innere Stimme
  Fragenbeantwortung zur Religion der Liebe
 • ZESZYT 3
 • Der Erlöser
 • Das Geheimnis der Geburt
 • Ist okkulte Schulung anzuraten?
 • Spiritismus
 • Erdgebunden
 • Ist sexuelle Enthaltsamkeit notwendig oder anzuraten?
 • Fragenbeantwortung u. a. zur unbefleckten Empfängnis
 • ZESZYT 4
 • Das jüngste Gericht
 • Der Kampf
 • Gedankenformen
 • Sittlichkeit
 • Die Ehe
 • Das Gebet
 • ZESZYT 5
 • Der Mensch und sein freier Wille
 • Moderne Geisteswissenschaft
 • Falsche Wege
  Fragenbeantwortung u. a. zur
  „Jungfrau“ Maria in der Verheißung
 • ZESZYT 6
 • Werfet auf ihn alle Schuld
 • Ehe denn Abraham ward, bin ich
 • Das Verbrechen der Hypnose
 • Astrologie
 • Symbolik im Menschenschicksal
 • Glaube
 • Irdische Güter
 • Der Tod
 • Wunder
 • Die Taufe
 • ZESZYT 7
 • Der Heilige Gral
 • Das Geheimnis „Lucifer“
 • Die Regionen des Dunkels und die Verdammnis
 • Die Regionen des Lichtes und das Paradies
 • Weltgeschehen
 • Mensch und Tier
 • Fragenbeantwortung u. a. zur Wissenschaft und Menschheit
 W 1926 roku Abd-ru-shin zebrał większą część swoich wykładów, wydanych do tej pory w „Gralsblätter“ Seria I, i opublikował w wersji książkowej w wydawnictwie „Verlag der Gralsblätter“ Oskar Ernst Bernhardt, Tutzing, pod tytułem:

W Świetle Prawdy – Nowe Przesłanie Graala przekazane przez Abdruschina.

To wydanie Przesłania Graala (spis treści w załączniku) było i jest nazywane także „małym wydaniem“ lub „liliowym wydaniem“ jak również „wydaniem Tutzinger“ (ówczesne miejsce zamieszkania rodziny Bernhardtów i siedziba wydawnictwa) Przesłania Graala.

liliowe-wydanie-400px

Z Zeszytu 1 „Gralsblätter“ Seria I w wydaniu Przesłania Graala z 1926 roku ukazał się jedynie wykład „Was sucht Ihr?“. Wykłady: „Lebet!“ (późniejszy tytuł w wydaniu z 1931 roku i wydaniu „Ausgabe letzter Hand“: „Erwachet!“), „Das große Geheimnis“ (późniejszy tytuł: „Das Schweigen“) i „Erlösung“ (późniejszy tytuł: „Aufstieg“) nie zostały jeszcze ujęte w tym wydaniu. Wykładu „Ehe denn Abraham ward, bin ich“ Abd-ru-shin również nie zamieścił.

Odpowiedzi na pytania z wyżej wspomnianych zeszytów ukazały się teraz jako wykłady. Były to na przykład wykłady „Die Religion der Liebe“ i „Die Trennung zwischen Menschheit und Wissenschaft“. Wykłady „Geist“ i „Schöpfungsentwicklung“ zakończyły wydanie Przesłania Graala z 1926 roku. Wcześniej nie były one publikowane. W Zeszycie 7 Gralsblätter, ostatnim z Serii I, znalazła się już informacja o późniejszym wykładzie „Die Schöpfung“.

Właśnie to ujęcie odpowiedzi na pytania słuchaczy w formę wykładów odzwierciedla „dialog“ między autorem a jego czytelnikami. Ich zrozumienie lub niezrozumienie, ich pytania i sugestie były często „hasłem“ do kolejnych wykładów. Od samego początku zatem duchowa, wewnętrzna natura człowieka była w pewnym stopniu kluczem do formy przekazu. Proces ten trwał aż do momentu nowego uporządkowania wykładów w czasie pobytu w Kipsdorf do wydania „Ausgabe letzter Hand“.

Przygotowując wydanie Przesłania Graala z 1926 roku Abd-ru-shin nie czuł się w żadnej mierze zobowiązany do zachowania takiej samej kolejności wykładów jak w „Gralsblätter“. Jako wydawca skorzystał z możliwości zestawienia swoich wykładów w taki sposób, jaki w tamtym czasie uważał za konieczny i właściwy.