1938-1941: Ponowna redakcja Przesłania Graala – ostateczna autoryzowana wersja

 

 

Rozdział 4.

Już z końcem 1938 roku Abd-ru-shin zaczął przeglądać swoje wykłady, a w latach 1939 do 1941 uporządkował całe swoje dzieło w sposób opisany przez Irmingard Bernhardt w oświadczeniu z 15 maja 1956 roku.

Odpis oświadczenia przed sądem okręgowym w Schwaz:

„Przesłanie Graala zostało zredagowane przez samego autora, pana Oskara Ernsta Bernhardta, w latach 1939–1941.

We wrześniu 1938 roku zostaliśmy – pan Oskar Ernst Bernhardt, jego żona Maria Bernhardt, mój brat Alexander i ja – deportowani przez gestapo do Schlauroth k. Görlitz. W marcu 1939 roku za pozwoleniem gestapo przeprowadziliśmy się do kurortu Kipsdorf w Rudawach. W tamtym roku Oskar Ernst Bernhardt rozpoczął redagowanie Przesłania Graala. Z końcem maja 1941 roku rękopis zredagowanego dzieła był gotowy do druku.

Redakcja polegała na różnego rodzaju zmianach. Po części polegały one na korekcie znaków interpunkcyjnych, zmianie składni oraz wykreślaniu lub skracaniu całych zdań lub akapitów zawierających powtórzenia myśli, które zostały już wypowiedziane w poprzednich zdaniach lub akapitach.

Autor wykreślał jednak również słowa, zdania, a także całe strony, jeżeli uważał, że czytelnicy nie zrozumieliby wyrażonych w nich myśli. Miarodajnym dla tego poglądu były ostatnie lata przed jego wyjazdem.

Oskar Ernst Bernhardt dokonywał korekty w taki sposób, że w egzemplarzu przeznaczonym do tego celu nanosił swoje wskazówki , skreślenia i zaznaczenia ołówkiem w miejscach, w których życzył sobie zmian lub uzupełnień. Zmiany i uzupełnienia te spisywał na osobnych arkuszach papieru. W związku z tym, że notatki sporządzane ołówkiem łatwo ulegały zamazaniu i mogły stać się nieczytelne, przepisałam je na maszynie na paski papieru, wymazałam pismo ołówkowe w korygowanym egzemplarzu Przesłania Graala i umieściłam w ich miejsce naklejane paski papieru opatrzone pismem maszynowym. Na stronach w Przesłaniu Graala, na których wykreślone były dłuższe akapity, zakleiłam wykreślenia lub całkowicie na nowo napisałam na maszynie stronę w zmienionej wersji i wkleiłam nową stronę.

Zmieniała się również kolejność wykładów i okazywało się, że trzeba usunąć wykład z danego miejsca i wstawić go w inne.

Wszystkie zmiany przeprowadziłam dokładnie według poleceń autora przesłania Graala. Sprawdzał każdą zmianę.

Ze względu na tę procedurę istnieje niewiele stron rękopisu z odręcznymi poprawkami pana Oskara Ernsta Bernhardta.“

Vomperberg, 15 maja 1956
Irmingard Bernhardt

W Przesłaniu Graala „Ausgabe letzter Hand“ (ostateczna autoryzowana wersja) tom I Abd-ru-shin dodał przede wszystkim wykłady w kolejności z wydania z 1931 roku, które w roku 1937 ukazały się w czasopiśmie „Die Stimme“, jednak nie w kolejności ich ukazywania się. Dotyczy to wykładów „Kult“, „Erstarrung“, „Kindlichkeit“, „Keuschheit“, „Der erste Schritt“, „Rettung! Erlösung!“ i „Die Sprache des Herrn“.

Wykład „Das Blutgeheimnis“ z Zeszytu 1 znalazł się w tomie III między „Der Erdenkörper“ i „Das Temperament“.

Również wykłady z „Nachklängen zur Gralsbotschaft“ tom I i ze zbioru osobnych wykładów znajdują się w tym pierwszym tomie.

Część tytułów została w tym celu zmieniona. Wykład „Ein letztes Wort“ ukazuje się jako „Ein notwendiges Wort“, wykład „Das jüngste Gericht“ otrzymuje tytuł „Die Welt“, a „Der Schrei nach dem Führer“ – „Der Schrei nach dem Helfer“ (określenie „Führer“ było negatywnie naznaczone przez nazistów).

Drugi tom Przesłania Graala „Ausgabe letzter Hand“ w przeważającej części zawiera wykłady z wydania z 1931 roku, które zostały zredagowane w formie opisanej przez Irmingard Bernhardt. Wykładów „Gottessohn und Menschensohn“ oraz „Berufen“ Abd-ru-shin nie uwzględnił już w publikacji, rezygnując z nich podobnie jak z wykładu „Und es erfüllte sich“ oraz „Schlußwort“. Wykład „Das Leben“ z załącznika zamyka tom II.

Tom III zawiera wykłady z „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ tom I oraz ze zbioru pojedynczych wykładów, które Abd-ru-shin wybrał do dalszej publikacji.

Znalazł się tu również wykład „Das Blutgeheimnis“ z Zeszytu 1 czasopisma „Stimme“. Wykład „Wer nun mein Wort nicht kennen will …“ ukazuje się pod tytułem „Der Name“. Posłowie „Wie die Botschaft aufzunehmen ist“ zamyka tom III.

Pięć wykładów z „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ tom I i cztery wykłady ze zbioru osobnych wykładów nie zostały ujęte w Przesłaniu Graala tom I, II, III. Chodzi tu o wykłady „Der notwendige Ausgleich“, „Jesus und Imanuel“, „Weihnachten“ (nie pokrywa się z wykładem „Weihnachten“ w tomie III „Ausgabe letzter Hand“), „Weihnachtsklänge schwingen mahnend durch das All“, „Ich sende Euch!“, „Das Tor wird aufgetan!“, „Die Wunde“, „Neujahr 1935“ oraz „Das Opfer“.